İ.D.E, öğretim tekniği açısından oldukça farklı, bir o kadar da eşsiz bir sistemdir. Çocuğun zihinsel faaliyetini arttıran hakikat değeri hikayelerle beslenirken, duygusal yönünü simgeleyen iç huzur sessiz oturuşla bütünleşecektir. Fiziksel faaliyetleri doğru davranış ile mükemmelleşirken grup etkinlikleri ile de denenecektir. İçindeki enerjiyi temsil eden sevgi değeri ise, grup halinde söylenen şarkılarla ortaya çıkacak ve genişleyecektir. Özdeyişler sayesinde yaşanmış olaylardan çıkaracağı sonuç da varlık sebebini anlamasına ve yaşamını şekillendirmesine yardımcı olacaktır. Ders işlenirken adı geçen tekniklerin her biri değerin amacına hizmet edecektir.

Özdeyişler alt değerle ilişkili olarak ünlü düşünürlerin sözlerinden, atasözlerinden veya kısa şiirlerden oluşabilir. Amaç, değeri kısa fakat etkili biçimde özetlemektir. Atasözleri ve özdeyişler şu özelliklerinden dolayı değerler dersine öğretim tekniği olarak alınmışlardır:

Vurgulanan yargıların her biri tarih içinde yaşanmış olayların sonucudur. Görülmüş, denenmiş ve anlaşılmış bir olaydan ders almak, akıllı bir insan için zaman, enerji ve moral kazancıdır. Kısa, özlü ve yüksek söyleyiş güzelliği ile iyi ve doğruyu öğütleyerek yol gösterirler. Ezberlenmesi halinde hafızayı geliştireceği gibi, ihtiyaç halinde de hatırlanarak, çocuğa güç verecektir.

Özdeyiş ve alt değer üzerinde 5-6 dakika süren açıklama soru cevap şeklinde yapılırsa öğrencide değerle ilgili ilk bilgiler ve duygular daha iyi oluşturulabilir. Özdeyişler, çocukların da katılımıyla afiş yapılarak sınıfa asılabilir.
  • Bizi öğrenmeye iten, bilgi edinme merakıdır.
  • Doğa en iyi öğüt vericidir. Yaşam en iyi öğretmendir.
  • Başkalarına örnek olun. Sadece erdem ve doğru davranış yolunu izleyenlerdir  ki başkalarını yönetmeyi hak ederler.
  • Çalışmak yaşamdır. Düşünmek ışıktır.

 

PDF OLARAK ÖZDEYİŞ PANOLARI

 

HAKİKAT Değişmeyen Gerçek
1 2 3 4 5
Vicdan 1 2 3
Akıl 1 2 3
Doğruluk ve Dürüstlük 1 2 3
İyimserlik 1 2 3
Merak 1 2 3
Doğadan Ders Alma 1 2 3

 

DOĞRU DAVRANIŞ Sağlıklı Yaşam 1 2 3
Cesaret 1 2 3
Önder ve Örnek Olma 1 2 3
Zamanda, Parada, Yiyecekte ve Enerjide Tasarruf 1 2 3
Anne ve Babaya Saygı Gösterme 1 2 3
Fedakârlık 1 2 3
Çalışma ve Görevini Yapma 1 2 3

 

İÇ HUZUR İç Mutluluk 1 2 3
Kendini Kontrol 1 2 3
Alçak Gönüllülük 1 2 3
Sabır ve Sebat 1 2 3
Kendine Güven 1 2 3
Kanaatkârlık 1 2 3
Sükûnet 1 2 3

 

SEVGİ Şefkat 1 2 3
Dostluk 1 2 3
Paylaşma 1 2 3
Hoşgörü 1 2 3
Hayırseverlik 1 2 3
Merhamet 1 2 3
İyilik 1 2 3

 

ŞİDDETTEN KAÇINMA Birlik ve Beraberlik 1 2 3
Canlıları İncitmeme 1 2 3
Dünyaya Sahip Çıkma 1 2 3
İyi Yurttaşlık
1 2 3 4
Barıştan Yana Olma 1 2 3
Topluma Hizmet 1 2 3
Doğayı Koruma veDoğadan Yararlanma 1 2 3