İ.D.E, öğretim tekniği açısından oldukça farklı, bir o kadar da eşsiz bir sistemdir. Çocuğun zihinsel faaliyetini arttıran hakikat değeri hikayelerle beslenirken, duygusal yönünü simgeleyen iç huzur sessiz oturuşla bütünleşecektir. Fiziksel faaliyetleri doğru davranış ile mükemmelleşirken grup etkinlikleri ile de denenecektir. İçindeki enerjiyi temsil eden sevgi değeri ise, grup halinde söylenen şarkılarla ortaya çıkacak ve genişleyecektir. Özdeyişler sayesinde yaşanmış olaylardan çıkaracağı sonuç da varlık sebebini anlamasına ve yaşamını şekillendirmesine yardımcı olacaktır. Ders işlenirken adı geçen tekniklerin her biri değerin amacına hizmet edecektir.

Sessiz oturuş gürültülü bir gün içinde sessiz olabilmeyi amaçlar. Çocukların uyumlu, yaratıcı ve sakin olmalarını sağlar. Günlük olaylardan uzaklaşarak, öğrenciler, öğretmenin zihinlerinde canlandırmalarını söylediği manzara, doğa olayı veya çiçek üzerine konsantre olurlar. Konsantrasyon algılamayı kolaylaştırır. Bu kısa sessiz oturuş sırasında çocuklar dış uyarılardan uzaklaşma yeteneğini kazanır, kendi düşüncelerinden de etkilenmediği oranda içe dönerek sorunlarına ve sorularına cevapları içlerinde, kendi özlerinde bulabileceklerini anlarlar.

Sessiz oturuş hafif bir müzik eşliğinde yapılırsa daha etkili olur. Bunun için gerekli malzeme ve ortamın öğretmen tarafından önceden hazırlanması gerekir. Çocuklara dik oturmaları, ellerini dizlerinin üzerine koymaları, gözlerini kapatıp gevşemeleri söylenir. Öğretmen müzik eşliğinde yumuşak bir sesle, konularda yazılmış kısımları hissederek çocuklara anlatır ve onların anlatılanları hissetmelerini, bunun sonucunda da rahatlamalarını sağlar. Dik oturmak çok önemlidir. Kollar ve bacaklar hareket etmemelidir. Başlangıçta bir iki dakika sürebilecek olan sessiz oturuş daha sonra beş dakikaya kadar çıkarılabilir. Deneyimin sonunda manzaranın veya anlatılanın içinden çıkıp sevgi ve huzur dolu olarak sıralarına dönmeleri ve gözlerini açmaları söylenir. Çocuklardan birkaçına neler hissettikleri kısaca yazdırılabilir veya anlatmak isteyen çocuğun neler hissettiği dinlenebilir. Aşağıda bir sessiz oturuş örneği verilmiştir.

“İlk bölümde sessiz oturuş, beş duyudan birini veya ikisini kullanarak, dikkati toplamayı amaçlar. Dik oturun…Ellerinizi dizlerinizin üstüne koyun…Gözlerinizi kapatın…Üç kere derin nefes alın

İkinci bölüm ise beş duyunun katılacağı dikkat toplama ve sakinlik sürecidir. Deniz kenarında, kumların üzerinde yürüyorsunuz…(görme) Sarı, sıcak kumlar adeta ayaklarınızı ısıtıyor… (dokunma) Denizden gelen yosun kokusunu hissediyorsunuz ve bu çok hoşunuza gidiyor   (koku alma) Dalgaların sesi kulaklarında yumuşak bir melodi gibi…(işitme) Elindeki taze simidin tadı, lezzeti sana daha bir keyif veriyor…(tad alma)

Üçüncü bölüm duygularıyla algıladıklarını içe yönlendirip, sevgi ve bir olma halinin belirmesidir. Çok mutlu ve huzurlusun…Sevgiyle dolduğunu hissediyorsun…Sevgini içinden çıkar…Denize, havaya, etrafa yayılmasına izin ver…Senden bütün insanlara yayıldığını hisset…Onların mutlu olması sevgi dolu olması seni daha da mutlu ediyor. … Dördüncü ve son bölüm ise, çocuğun sessiz oturuştan çıkarılmasıdır. Artık huzurlu ve rahatız...Manzaramızdan ayrılıyoruz…Enerji dolu halde dersimize başlıyacağız…Gözlerimizi açalım… Çocuklara rehber yönlendirmesi altında zihinlerinde canlandırdıkları yolculukta kaybolmayacaklarını, iyi vakit geçirmelerini söyleyin. Sessiz oturuşu bitirir bitirmez çocuklara net cevap alacağınız bir soru sorun. (Bugün günlerden ne?, Bu kalem ne renk? gibi)”

Sessiz Oturuş Panolarında metinlerin son kısmı yazılmamıştır. Öğretmen yukardaki şekliyle veya benzeriyle çocuğu manzaradan çıkarmalıdır.

 

Çocuklar, sessiz oturuşu tanıdıkça evrendeki enerjiyi de hissedeceklerdir. Öğretmen, sessiz oturuşta söyledikleriyle, öğrencilerin her birinin diğerlerinden sevgi ve enerji aldığını, aynı şekilde tüm canlılara özellikle ihtiyacı olan yere  enerji ve sevgilerini dağıttıklarını hissetmelerine yardım eder.

Çocukların yüksek sesleri, bağırışmaları, sınıftaki hareket yoğunluğu ve ilgi dağınıklığı, sessiz oturuşla sarfettiğiniz gayret ve zaman sonucu yerini yüksek konsantrasyon, derslere ilgi, genel davranışlarda sözlü, yazılı ve sanatsal becerilerinde gelişmeler gibi olumlu değişikliklere bırakacaktır.