Biz genellikle, şiddetten kaçınmayı yaşayan varlıklara zarar vermemek anlamına geldiğini düşünürüz. Şiddet yalnızca bu değildir. Kötü görme veya kötü işitme veya kötü konuşma bile şiddettir. Şiddetten Kaçınma'nın anlamı, düşüncede, sözde ve eylemde, hiç kimseye acı vermemektir. Bir sözle, bir bakışla veya bir hareketle bile incitmemek demektir. Hoşgörü, sebat, ılımlılık şiddete karşı kararlı olmamıza yardımcı olurlar. Şiddetten kaçınma, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla uyum içinde yaşamasıdır. Birçok insan, kendilerine diğerlerinin yapabileceğinden çok daha fazla kötülük yaparlar. Kötü alışkanlıklar ve uygunsuz yaşam tarzlarıyla kendilerine zarar verirler.İlk adım, iç huzur ve kendini anlama olmalıdır. Eğer kendimizle barışık yaşamayı bilemezsek, başkalarıyla da barış içinde yaşamamız mümkün olmaz.

Şiddetten kaçınma, başka insanların her türlü isteğine, alçakgönüllü bir itaatkarlık göstermek demek değildir. Yüksek hakikat değerlerine sahip olmayı, çok büyük bir cesareti ve kendine kontrolu gerektirir. Tamamen şiddet kullanmama uygulaması zordur; çünkü tüm yaşamda şiddet öğeleri mevcuttur. Bitkisel gıdayla beslensek de, canlı bitkileri yemeye mecburuz; ayrıca bilmeyerek de olsa yürürken, küçük böcekleri ve bazı canlıları ezmekteyiz. Başkalarını bilinçli olarak incitmekten kaçınmalıyız. Başkalarına yardım edemesek bile, en azından onlara kasten kötülük etme duygusunu frenlemeliyiz.

İletişim sayesinde, dünya küçüldükçe hepimiz, birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Bir ülkede meydana gelen bir felaket, diğer ülkelerdeki insanları etkiliyebiliyor. Bedenin tüm organları birbirlerine nasıl olumlu yardım ve katkılarda bulunuyorlarsa, tüm insanlar ve uluslar da ortak bir kaderi paylaşmak zorundadır.

Görevimizi yaparken başkalarına zarar verme ihtimalimiz vardır. Asker veya polis gibi ülkelerini ve toplumu, başkalarının haklarına zarar verenlerden korurken, uygulanan şiddet değildir. Zira, niyet ve görev gereği, başkalarına zarar vermek istemeseler de, sorumlulukları bunu gerektirebilir. Eğer bir hırsız elinizi keserse, bu bir şiddettir. Eğer bir doktor elinizi keserse ve böylece hayatınız kurtulursa, bu bir şiddetten kaçınmadır. Şiddetten kaçınmada en emin kural şudur. İnsanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın.

Şiddetten Kaçınma Değerini çocuklarda açığa çıkartmak için üzerinde çalışacağımız başlıkları da şöyle sıralayabiliriz.

  1. Birlik ve beraberliğin hem yaşam sırasında ayakta kalmak hem de güzel şeyler üretmek için vazgeçilmez bir değer olduğunu ve birliği toplumun her kesiminde, yaşamın her anında teşvik etmemiz gerektiğini öğrenmek.
  2. İnsanların kardeşliğine saygı duyabilmek için diğer kültürleri, örf ve âdetleri, dinleri ve dilleri tanımak, hoşgörüyle yaklaşmak.
  3. Hiçbir canlıyı incitmemek gerektiğini ve bunu öncelikle duyularımızı kontrol altına alarak yapmamız gerektiğini öğretmek. Tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu idrak etmek.
  4. "Bütün insanlar kardeştir" anlayışı ile dünyaya sahip çıkmak.
  5. İyi yurttaşlığın tüm yurtta ve dolayısıyla dünyada barış getireceğini anlatmak.
  6. "İnsanlarla barış içinde olmalıyız, çünkü bu sayede yaşamla barış içinde olur ve kendimizle barış yaparız" düşüncesini aktarmak.
  7. Çağımızda herkesin, topluma hizmet etme görevini üstlenmesi gerektiğini ve eğitiminde çocuklara bunu öğretmesi gerektiğini vurgulamak.
  8. Doğanın düzeninden, bütünlüğünden söz ederek, neden doğayı bütünüyle korumamız ve ondan yararlanmamız gerektiğini açıklamak.

 

Şiddetten Kaçınma’nın Alt Değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ŞİDDETTEN
KAÇINMA
Birlik ve Beraberlik
Canlıları İncitmeme
Dünyaya Sahip Çıkma
İyi Yurttaşlık
Barıştan Yana Olma
Topluma Hizmet
Doğayı Koruma ve
Doğadan Yararlanma