Sevgi, Hakikatin tezahürüdür. Sevgi, her zaman ifade, genişleme ve kucaklama için kişiyi zorlar. Fakat korku, açgözlülük, bencillik ve itibar düğümleri, bu sevginin büyüyüp, dünyayı aydınlatmasına izin vermez. Sevginin kaynağını içimizde hissettiğimizde, dünyayı sevgi gözlüğünün ardından seyrederiz.

Sevgi hiç kimseden nefret etmez, herkesi birleştirir. Para, geçip giden bulutlar gibi gelir ve gider. Sevgi gelir, büyür ve etrafındaki herşeyi kendine çeker. Eğer sevgiden yoksunsanız, yanınıza hiç kimse yanaşmaz. Seçici sevgiyi, bazılarını sevip, bazılarını sevmemeyi bırakalım. Daha, daha çok insanı, daha, daha kuvvetle sevelim. İnsanlık için sevgi çok önemlidir. Sevgiyi hizmete, hizmeti ibadete dönüştürelim. Allah vergisi ellerimizle hayırsever işler yapalım. Yardım ve hizmet, bir zorunluluk olarak değil de, memnuniyetle verilen sevginin ve alçakgönüllülüğün bir işareti olarak yapılmalıdır.

Karşılıksız hizmet, neşeyle ve kendiliğinden verilen sevginin doğal bir ifadesidir. Sevgiyi büyütmek için açgözlülüğü ve bağımlılığı terkedelim. Sevgi, tüm evreni bir arada tutan en yüce değerdir. Sevgi bir enerjidir.

Sevgi Değerini çocuklarda açığa çıkartmak için üzerinde çalışacağımız başlıkları da şöyle sıralayabiliriz.

  1. Çocukların annelerine duydukları ve annelerinin onlara duyduğu sevgi üzerinde bilinçli olarak odaklanmalarını sağlamak.
  2. Dostluğun önemiyle beraber, iyi kötü arkadaş kavramını ve ayırımını zihinlere yerleştirmek.
  3. Paylaşmanın içtenlikle ve isteyerek yapılmasını sağlamak.
  4. Hoşgörüyü geliştirmek.
  5. Başkalarının çektiği acıları hissetmek ve başkalarına nasıl yardım edilebileceğini öğrenmek.
  6. İyiliği başkalarından beklemeden önce kendimiz tarafından başkalarına yapılmasının, insanlık gereği olduğunu vurgulamak.
  7. Sevginin aslında sıradan bir duygu olmadığını, kişiden diğerine aaktarılan bir enerji olduğunu anlamak.
  8. Anlayış ve takdir duygularımızı geliştirerek korku duymanın üstesinden gelmeyi öğrenmek.
  9. Canayakınlılıkla, üzüntümüzü ifade etmenin, başkalarının duygularına önem verip, onların kendilerini daha iyi hissedebilmelerini sağlamak.
  10. Nezaketin, ne kadar küçük olursa olsun asla boşa gitmeyecek bir davranış olduğunu bilmek.

Sevgi’nin Alt Değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SEVGİ Şefkat
Dostluk
Paylaşma
Hoşgörü
Hayırseverlik
Merhamet
İyilik