Huzur, bizim asıl doğamızdır. Ancak bağlılık bulutları tarafından gizlenmektedir. Huzur güneş gibidir, her zaman parlar fakat geçici bir süre için öfke veya bencilliğin karanlığı tarafından örtülür. Rahat ayakkabılar giydiğimizde engebeli yolları bile kolayca aşarız. İç huzur, hayatın engebeli yollarını daha rahat katetmemizi sağlar. Eğer kendi içimizde mutluluğu ve güzelliği farkedersek, bunu aynı zamanda çevremizde de farkederiz.

Dünyadaki barış, her bireyin kendi içindeki huzura bağlıdır. Kişilerde doğruluk olmadığı sürece, hiçbir kanun veya anlaşma barışı sağlayamaz. Doğruluk ise, kişilerin makul olmayan arzularını eğitmeleriyle olur. Huzursuzluk genellikle dış etkenlerden değil de, giderilemeyen arzulardan kaynaklanır. Akıl, duygular üzerindeki kontrolünü kaybettiğinde, zihin yanlış duygular yaratır. Erdem, bizden hislerimizi kontrol altında tutmayı ister.

Maddi değerlere bağlı kalırsak, iç huzurumuzu kaybederiz. Ancak arzularımızı azalttığımız ve kontrol altına alabildiğimiz takdirde zihin huzuruna kavuşabiliriz. Arzuların temeli zihindir. Bu nedenle, insan huzura kavuşabilmek için önce zihnini kontrol etmesi gerekir. Mutluluk ancak fedakarlıkla elde edilir. İç huzur, insanlarda olumlu nitelikleri ve ileriyi görüşü geliştirir. Onun sayesinde engeller ve tehlikeler bilinebilir ve engellenebilir.  

İç Huzur Değerini çocuklarda açığa çıkartmak için üzerinde çalışacağımız başlıkları da şöyle sıralayabiliriz.

 1. ‘Mutluluk’kelimesinin bedeni rahatlatmaya, açgözlülüğü tatmin etmeye yönelik ‘dış mutluluk’ olarak anlaşılmaması gerektiğini, başkalarına yardımcı olmak ve almak yerine vermekle ilgili olan ‘iç mutluluğu’ anlatmak.
 2. Kendini kontrol ve disipline etmeyi geliştirmek.
 3. Alçakgönüllülüğü öğrenmek.
 4. Sabır göstermenin, beklemenin pek çok sorunu çözeceğine inanmak.
 5. Huzur ve sakinliğin yok olduğu durumlarda, sağlıklı yaşam ve huzursuzluktan özgürlüğe geçişi sağlayan disiplinler sayesinde tekrar elde edilebileceğini öğrenmek ve uygulamak.
 6. Kendi iç gücümüzün farkına varmak ve bu sayede kendine güvenmeyi öğrenmek.
 7. Elimizde var olan imkanlarla yetinmeyi öğrenmek.
 8. Hem susmanın değerini, hem de zihni sakinleştirmenin önemini anlatmak.
 9. Başkalarına karşı adil olmakla kazanılan dürüstlüğün, doğru şeyi yaparak elde edilen bir huzur kaynağı olduğunu bulmak ve yaşamak.
 10. Yaşamda, sahip olduğumuz her şeye şükran duymak ve mutlu olmak.
 11. Mutluluğun, nasıl hissettiğimizden çok, daima güler yüzlü olarak nasıl düşündüğümüz olduğunu anlamak.
 12. Asla vazgeçmemenin, zaferle ödüllendirileceğine inanmak.

 

İç Huzurun Alt Değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz

İÇ
HUZUR
İç Mutluluk
Kendini Kontrol
Alçak Gönüllülük
Sabır ve Sebat
Kendine Güven
Kanaatkârlık
Sükûnet