Doğru Davranış, Hakikat ve Sevginin eyleme dönüşmesi, davranışlarımıza yansımasıdır. Düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız şeyin bir olması bu değerin temelini oluşturur. İnsan yaşamının kökü kabul edilen hakikate bağlılık sanıldığından daha kolaydır. Yalan konuşmak ve onu desteklemenin bir sürü kurnazlığı, her zaman daha zor ve yorucudur.

Doğru Davranış değerini bir ağaç, meyvelerini de eylemlerimiz olarak düşünelim. Tatlı ve lezzetli meyveler elde etmek için nasıl toprağı havalandırıyor, gübre ile besliyor ve suluyorsak, eylemlerimizin sonucunda mutlu olmak ve mutlu etmek için vicdanımıza kulak vermemiz ve iradeli olmamız yeterli olacaktır. Kanunlara uymak, zaman ve enerjide tasarruf yapmak, iyi davranışlarımızla örnek oluşturmak, yılmadan çalışmak ve cesaretle doğrudan şaşmamak…

Kötü nitelikler olan kıskançlık, nefret ve öfkeyi dağıtmalı, kendimizi bencillikten ve ben-merkezcilikten kurtarmalıyız. Eğer zayıflıklarımızı düzeltir ve kalbimizi temizlersek, hakikat ve doğru davranışın hayatın esası olduğunu idrak edebiliriz. İnsan, erdem yolunu bir kenara bırakarak, hakikat dışıyla oyalanmaktadır. Yalana ve doğru olmayan eylemlere gömülerek yaşamını harap etmektedir. Bugün, insan hakikate karşı saygısını kaybetmiş, sevgiyi unutmuştur. İnsanlar, doğru davranışın modern şartlara bir saygısızlık olduğu düşüncesindedirler. Yaptığımız her şey, bütün projeler, planlar ben-merkezcildir. İnsani değerler geçerliliğini kaybettiği içindir ki dünyada huzur ve emniyet kalmamıştır.

Doğru Davranış Değerini çocuklarda açığa çıkartmak için üzerinde çalışacağımız başlıkları da şöyle sıralayabiliriz.

 1. Kendine ve topluma yararlı olan hareketin arkasındaki gücün, kişisel arzu yerine kişisel iradeden alınması gerektiğini öğretmek.
 2. Sorumluluk, işbirliği saygı ve yaratıcılık temalarıyla irade gücünü geliştirebilmek.
 3. Azmin, başarana dek asla vazgeçmemek olduğunu, sürekli deneyerek isteklerini gerçekleştirebileceğini öğretmek.
 4. Sağlıklı olmanın, değerlerin uygulanabilmesi için gerekli olduğunu, sağlıklı yaşam içinde özellikle gıdaların önemini ve sağlıklı beslenmeyi anlatmak.
 5. Cesaretin ne olduğunun öğrenilmesini sağlamak ve bu cesareti uygulamalarını öğretmek .
 6. Önce toplumda örnek insan olmanın ve örnek insan olarak da topluma önder olmanın sırasını çocuklara iyice benimsetmek.
 7. Zamanda, parada, yiyecekte ve enerjide tasarrufun ne anlama geldiği ve bu dört alanda birden tasarruf edilmesi gerektiğini anlatmak.
 8. Anne ile Baba’ya çocukların bilinçli olarak saygı göstermelerini sağlamak.
 9. Fedakarlığın temel bir değer olduğunu ve belleklere iyice yerleşmesi gerektiğini vurgulamak.
 10. Yaşam boyunca çalışmanın ve görevini yerine getirmenin gerekliliğini öğretmek ve bunun uygulamasına şimdiden başlamalarını sağlamak.
 11. Elindekilerle yetinmeyi, şükretmeyi ve minnettarlığı öğretirken, açgözlülük ve nankörlüğün zararlı olduğunu anlatmak.

Doğru Davranış’ın Alt Değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOĞRU
DAVRANIŞ
Sağlıklı Yaşam
Cesaret
Önder ve Örnek Olma
Zamanda, Parada, Yiyecekte ve Enerjide Tasarruf
Anne ve Babaya Saygı Gösterme
Fedakârlık
Çalışma ve Görevini Yapma