“KARŞILIKSIZ  HİZMET  VAKFI”
FAALİYETLERİ

 
 
HERKESİ SEV,
HERKESE HİZMET VER
 
 
“KARŞILIKSIZ HİZMET VAKFI”NIN KURULUŞU
 
Karşılıksız Hizmet Vakfı 1996 yılında, Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  1996/598 sayılı kararı ile kurulmuştur. 07.11.1996 tarihli ve 22810 numaralı Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.
        
“Karşılıksız Hizmet Vakfı”nın amacı, isminden de anlaşılacağı gibi hiçbir karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım etmektir.
 
Vakıf, çalışmalarını gönüllüler aracılığıyla ve aldığı gönüllü bağışlarla yürütür.
 
 
GERÇEKLEŞTİRİLEN  VAKIF HİZMETLERİ
 
1. Sağlık
2. Eğitim
3. Fakirlere yardım
4. Özürlü çocuklara yardım
5. Ağaçlandırma
6. Deprem
7. Yer altı içme suları araştırması
 
 
SAĞLIK
 
1) Vakıf olarak müstakillen ve ayrıca Kadıköy Belediyesi ile birlikte Küçükbakkalköy’de sağlık taramaları (1995-2002)
2) Küçükbakkalköy halkına ve çocuklara Diş hastalıkları tedavisi ve bakımı hizmeti (1996 – 2000 yılları)
3) Şişli Osmanoğlu Hastanesinde haftada bir gün ücretsiz olarak hastaların bio enerji yoluyla bakımı ve tedavisi (1998 - 2005)
4) Özürlü çocuklara bio enerji ile yardım (1996’dan beri)
5) Özürlü çocuk annelerine psikolojik yardım (1996’dan beri)
6) Göz ve diş sağlık hizmetleri vermek üzere mobil sağlık ünitesi proje çalışmaları
 
 
EĞİTİM
 
1) Türk Kültürü ve Geleneklerine dayanarak “İnsani Değerler Eğitimi”  programının kitap halinde hazırlanması.
2) İlkokul çocuklarına, okul sonrası “İnsani Değerler Eğitimi” programı uygulaması. Bu program, toplumumuzda bugün artık kaybolmuş olan insani değerlerin çocuklara tekrar öğretilmesini sağlar ve  kişiliklerinin gelişimine katkıda bulunur.
3) İlkokul çocuklarına okul sonrası günlük ödevlerinde yardımcı olmak.
4) İlkokul çocuklarına okul sonrası okuma yazma destek kursu.
5) Hiç okula gitmemiş, 17 yaş üzeri gençlere “Halk Eğitim” ile birlikte Küçükbakkalköy’de okuma yazma kursu ve diploma verilmesi.
6) İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine okul sonrası İngilizce  kursu.
7) İlkokul çocuklarına kütüphane hizmeti.
8) Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait Küçükyalı, Kasımpaşa Çocuk Yuvaları’nda hafta sonlarında okuma yazma öğretme ve derslerinde yardımcı olma.
9) Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait Küçükyalı ve Yakacık Çocuk Yuvaları’nda “İnsani Değerler Eğitimi” programının uygulanması.
 
 
FAKİRLERE  YARDIM  HİZMETLERİ
 
1) Küçükbakkalköy, Harbiye ve Kurtköy’deki aşevlerimizde fakirlere pişmiş temel gıda ve ekmek yardımı. Bu üç yerde haftada takriben 5000 fakir kimse doyurulmaktadır.
2) Kasımpaşa bölgesinde fakirlere odun, kömür yardımı yapılmaktadır.
3) Fakirlere giysi ve ayakkabı yardımı.
4) Her yıl 30-40 fakir çocuğun sünnetlerinin yapılması.
5) Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait Yakacık, Küçükyalı ve Kasımpaşa çocuk yuvalarındaki kız ve erkek çocukların saçlarının kesilmesi.
6) Mobil Aşevi: Bir saatte 500 kişilik yemeği pişirebilecek ordu tipi mobil aşevinin yapılması hazırlıkları bitmiştir. Bunun amacı felaket anlarında veya normal zamanlarda muhtelif bölgelerdeki fakir muhitlere giderek onlara yemek hizmeti vermektir. Bu ünite Mobil Sağlık Ünite’mizle birlikte hizmet verecektir. (Proje aşamasında)
 
 
DEPREM
 
1) Deprem sonrası Avcılar Bölgesi’nde yiyecek yardımı yapıldı.
2) Adapazarı’nda, çadır kent kuruluşunda çalışmalar yapıldı.
3) Cebeci köyünde, Kandıra Kaymakamı’nın da yardımlarıyla aşevi açarak Adapazarı’ndan gelen depremzedelere her gün yemek verildi.
 
 
NEDEN YAPIYORUZ
 
 • Eğitimin amacı doğru yaşamayı öğrenmek olmalıdır. Para kazanmak değil.
   
 • Yardım eden eller, Dua eden dudaklardan daha kutsaldır.
   
 • Bilgi’nin sonu Sevgi’dir, Eğitimin sonu Karakter’dir.
   
 • Her zaman yardım et, hiçbir zaman incitme.
   
 • Almayı değil, vermeyi öğrenin. Tahakküm etmeyi değil, hizmet etmeyi öğrenin.
   
 • Karakter yaratmayan bir eğitim, insanlıktan yoksun bir ilim, ahlaktan ari bir ticaret faydasız ve tehlikelidir.
   
 • Sevgi, düşünce olarak HAKİKAT’tir.
  Sevgi, eylem olarak DOĞRU DAVRANIŞ’tır.
  Sevgi, duygu olarak HUZUR’dur.
  Sevgi, anlayış olarak ŞİDDETTEN KAÇINMA’dır.

   
 • Kalpte dürüstlük olunca, karakterde güzellik olur. Karakterde güzellik olunca, Ailede ahenk olur, Ulusta intizam olur. Ulusta intizam olunca, Dünyada huzur olur.

 
 
KARŞILIKSIZ  HİZMET  VAKFI