İ.D.E, öğretim tekniği açısından oldukça farklı, bir o kadar da eşsiz bir sistemdir. Çocuğun zihinsel faaliyetini arttıran hakikat değeri hikayelerle beslenirken, duygusal yönünü simgeleyen iç huzur sessiz oturuşla bütünleşecektir. Fiziksel faaliyetleri doğru davranış ile mükemmelleşirken grup etkinlikleri ile de denenecektir. İçindeki enerjiyi temsil eden sevgi değeri ise, grup halinde söylenen şarkılarla ortaya çıkacak ve genişleyecektir. Özdeyişler sayesinde yaşanmış olaylardan çıkaracağı sonuç da varlık sebebini anlamasına ve yaşamını şekillendirmesine yardımcı olacaktır. Ders işlenirken adı geçen tekniklerin her biri değerin amacına hizmet edecektir.

Grup etkinlikleri sınıfın tamamının veya bir kısmının hep beraber yaptıkları çalışmalardır. Gerektiği zaman birkaç grup oluşturarak, gruplarda bir sözcü seçip öğretmene o sözcünün grubun aralarında kararlaştırdıkları ortak cevabı vermeleri söylenebilir. Grup etkinlikleri birlikte düşünmeyi ve hareket etmeyi teşvik eder. Grubun bir disiplin içinde çalışması gerekir. Etkinliklere katıldıkça çocukta kendine güven kuvvetlenir. Genelde dersi sonlandıran bu öğretim tekniği, öğrencilerin hep beraber heyecanla, eğlenerek dersin ana fikri ile alt değerinin iyice pekişmesine yol açar.

Grup etkinliği ile ilgili önerileri şöyle sıralayabiliriz.

 1. Derslere ilave edilmiş olan, bilmece, boyama sayfası gibi grup etkinliklerinin dışında öykünün piyes haline getirilmesi, tiyatro çalışmaları, el becerileri, oyunlar da grup etkinlik kapsamına girer.
 2. Eğer sınıfın yapısı şarkıdan sonra etkinliğe geçmekte zorlanıyorsa bu iki yöntemin sırasını değiştirin.
 3. Etkinlik sayfaları fotokopi çekilerek öğrenciye dağıtılacaktır. Klasör kullanılan sınıflarda etkinlikler, ders planı ile birlikte klasörde muhafaza edilecek, defter kullanılan sınıflarda ise deftere yapıştırılacaktır.
 4. Etkinlikler yaş gruplarına veya sınıf seviyelerine göre şeçilerek verilecektir.
 5. Her ders için birden fazla etkinlik hazırlanmıştır. Ancak her etkinlik, değeri farklı yönlerden tamamlar. Grup etkinliklerini tiplerine göre şöyle sıralayabiliriz.
  • A) Doğru düşüncelerin seçileceği veya doğru eşleştirmelerin yapılacağı etkinlikler: Öğretmen dersin başında ilgili konulardan hareket ederek alt değer hakkında genel bir bilgi verir. Bu tip etkinlikler, öğrencinin değeri daha iyi anlamasını sağlar. Yanlış verilmiş her düşünce nedenleri ile sınıfta konuşulmalı, sonra doğrusu verilmelidir. Bu tip etkinliklerin öğretmenle beraber sınıfça yapılması şarttır. Okuma zorluğu çeken çocuklara gerekirse öğretmen okumalı, yanıtı onlardan beklemelidir.
  • B) Serbest yazı tipinde etkinlikler: İsteyen öğrenciler serbest olarak yazdıkları etkinlikleri, yüksek sesle sınıfta okuyabilir. İstemeyene herhangi bir baskı yapılmamalıdır. Ancak öğretmen, her çocuğun yazdığını mutlaka gözden geçirmelidir.
  • C) Bilmeceler: Bilmecelerin amacı çıkan paragraflar üzerine çocukları mümkün olduğunca konuşturmaktır. Böylece, son etkinlik olarak verildiklerinden konuyu anlayıp anlamadıkları da saptanır. Ayrıca konunun çok kısa bir özeti de yapılmış olur. Bilmece çözümlerinde çocuklara yardım edilebilir. Öğrenciler gruplar halinde, sınıfa asılmak üzere bilmece yanıtlarını afiş şeklinde hazırlayabilirler. Her türlü afiş malzemesi öğretmen tarafından sağlanmalıdır.
  • D) Şiirler: Şiirler belli yaş grubuna uygun seçilip verilecektir. Amaç, şiirsel anlatımla değerleri vurgulamak, içerdiği sorularla değeri daha iyi tanımaktır. Şiir sayfaları dağıtılacak, öğrencinin sessiz okuması için kısa bir süre verilecek, daha sonra öğretmen yüksek sesle okuyacak ve birkaç öğrenciye kıta kıta okutacak. Şiirle ilgili sorular yanıtlanacak ve resim boyamalarına geçilecektir.
  • E) Resim Boyamaları: Her türlü resim boyamaları öğrenciyi derse teşvik içindir. Dersin süresini kısaltmaması açısından, tamamlanması ödev olarak verilebilir.
  • F) Oyunlar: Değeri yansıtan “oyun” etkinlikleri öğretmen tarafından tasarlanıp kurulabilir. Örneğin; Karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız ve ne yapabiliriz? (İç Huzur// İç Mutluluk/Umursama/Düşünceli olmak) Öğrencileri eşleştirin. Bir öğrenci kolu kırık rolü yapsın ve onu oynatamaz, kullanamaz halde olduğunu hissetsin. Eşi ise ona nasıl yardım edeceğini, neye ihtiyacı olduğunu düşünsün ve göstersin.
PDF OLARAK ETKİNLİK SAYFALARIHAKİKAT

DEĞİŞMEYEN  GERÇEK
Etk. 1: Her şeyde değişimi açıklayan etkinlik. Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2: 1.etk.’liğe bağlı resimleme ve örnekleme çalışması. Değişik unsurlar resimlenecek. Örneğin: İnsan, doğa, hayvan, bitki gibi.
Etk. 3: Değişimin amacının ne olduğunu vurgulayan etkinlik. Doğru eşleştirmeler yapılacak.
Etk. 4: Bu etkinliği drama şeklinde 2 öğrenci, karşılıklı seslendirin. Böylece metnin iç anlamı daha iyi anlaşılacaktır. Değerlerin sadece öğrenilmesi değil, asıl önemli olan uygulanmasıdır. (Her öğrenciye hak tanınacak, istemeyen zorlanmayacak)
Etk. 5: Eksik üç kelime (resimlerle belirtilmiştir) tamamlanacak ve bu üç cümle ezberlenecektir.
Etk. 6: Öykü 1 ile ilişkili bir etkinlik. Doğru değerlerin bulunması isteniyor. Öyküde geçen değerleri hatırlamanızda yarar vardır.
Etk. 7: Bulmaca:  sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


VİCDAN
Etk. 1: Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2: Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 3: Vicdanınıza kulak verin. Boyama ile doğru seçimi yapın.
Etk. 4: Vicdanınıza kulak verin. Nedenlerini açıklayın.
Etk. 5: Değer ile ilgili atasözlerini tamamlayın.(Öğretmen, her biri ile ilgili çok kısa açıklamalar yapmadan önce çocuklar ne anladıklarını belirtsinler.)
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 7: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.


AKIL
Etk. 1: Doğru eşleşme yapılacak.
Etk. 2: Doğru seçenekler seçilecek ve yıldızlar parlayacak.
Etk. 3: Aklınızı doğru ile yanlışı ayırt etmede kullanın.
Etk. 4: Aklınızı kullanarak seçtiklerinizle huzuru yakalayın.
Etk. 5: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
Etk. 1: Doğru seçenekleri işaretleyin.
Etk. 2: Dürüst davranışları seçerek kurbağacığı rahatlatın.
Etk. 3: Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 4: Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 5: Duyu organlarımızın kontrolü sizin elinizde.
Etk. 6: Şiir 4’den sonra yapılacak.
Etk. 7: Bulmaca: Saklı Değerleri bulma.
Etk. 8: Özlü sözün eksik kelimelerini tamamlayalım. Anlamı üzerinde
düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


İYİMSERLİK
Etk. 1:  Doğru düşünceleri seçerek kalpleri aydınlatalım.
Etk. 2:  Doğru tercihlerle iyimser yaklaşımı benimseyin.
Etk. 3: Öğrenciler tarafından canlandırılacaktır. (Mümkün olduğunca sınıftaki tüm öğrencilerin katılımı sağlanacak).
Etk. 4: İyimser olan seçenekleri seçme.
Etk. 5: Eksik atasözlerini tamamlayın ve anlamları üzerinde konuşun.
Etk. 6: Doğru tercihlerle iyimser yaklaşımı benimseyin.
Etk. 7: Hece bilmece. Saklı değerleri bulun.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


MERAK
Etk. 1: Resimlerden doğru meslek isimleri seçilerek ilgili yerlere yazılacak.
Etk. 2: Resimlerden doğru meslek isimleri seçilerek ilgili yerlere yazılacak.
Etk. 3: Türkiye ile ilgili ilk akla gelenler. Eşleştirme yapın.
Etk. 4: Türkiye ile ilgili ilk akla gelenler. Eşleştirme yapın.
Etk. 5: Resimlerden doğru kişiler seçilerek ilgili yerlere yazılacak.
Etk. 6: Resimlerden doğru kişiler seçilerek ilgili yerlere yazılacak.
Etk. 7: Renkle ilgili istediğiniz resmi yapabilirsiniz.
Etk. 8: Renkle ilgili istediğiniz resmi yapabilirsiniz.
Etk. 9: Soruların cevaplarını araştırın ve cevapları arkadaşlarınızla paylaşın.
Etk. 10: Hece bilmece. Saklı merak unsurlarını bulun.
Etk. 11: Özlü sözün eksik kelimelerini tamamlayalım. Anlamı üzerinde düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 12: Dünya, ay ve güneşin hareketi ile,güneş ve ayı tutulmalarını canlandırın.
Etk. 13: Öğrenme ile ilgili kısa bir hikaye yazın ve resmini yapın.


DOĞADAN DERS ALMA
Etk. 1: Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2: Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 3: Hayal gücünüz ile bilgilerinizi birleştirerek kısa kompozisyonlar yazın ve resimleyin.
Etk. 4: Hayal gücünüz ile bilgilerinizi birleştirerek kısa kompozisyonlar yazın ve resimleyin.
Etk. 5: Atasözlerini, anlamları ile eşleştirin ve değerle ilgili olarak anlamını arkadaşlarınızla konuşun.
Etk. 6: Birbirlerini tamamlayan kavramları biraraya getirin.
Etk. 7: Bunları biliyor musunuz? Hayvanlar arası dayanışma örnekleri bulun.
Etk. 8: Özlü sözün eksik kelimelerini tamamlayalım. Anlamı üzerinde düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 9: Bulmaca: saklı değerleri bulun
Etk. 10: Boyama ve imgeleme.

 

DOĞRU DAVRANIŞ

SAĞLIKLI YAŞAM
Etk. 1: Sağlıklı yaşam için gerekenleri yapıyor muyum?
Etk. 2: Temiz olmak ne güzel. Temizlik türleri.
Etk. 3/4: Vitaminleri tanıyalım. Eksik kutuyu doldurun. Daha sonra sınıfta vitamin adı seçerek, teker teker kim olduklarını, özelliklerini bir piyes şekline dönüştürün. Örneğin; “Ben A Vitaminiyim. .........’larda bulunur, .........’ya yararım. Eğer beni yeterince almazsanız ............olur. Olayı renklendirmek için pankartlar, vb. hazırlayın.
Etk. 5: Piknik soframız. Resminizde neler olduğunu ve niçin onları çizdiğinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Etk. 6: Atasözü açıklamalarıyla sağlığın önemini bir kez daha gözden geçirelim.
Etk. 7: Tarzan'ın neden bu kadar sağlıklı?
Etk. 8: Resimlerini gördüğünüz spor dallarını ne kadar tanıyorsunuz?
Etk. 9: Resimlerini gördüğünüz spor dallarını ne kadar tanıyorsunuz?
Etk. 10: Resimlerini gördüğünüz spor dallarını ne kadar tanıyorsunuz?
Etk. 11: Faydalı ve faydasız yiyecekleri yazınız.
Etk. 12: Resmi özenle boyarken, öyküsünü aklınızdan bir kere daha geçirin.
Etk. 13: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 14: Tarzan'ın neden bu kadar sağlıklı olduğu bulmacada gizli.


CESARET
Etk. 1: Cesareti yüreğinizde saklamayın. davranışlarınızla gösterin. Doğru davranışlar seçilecek.
Etk. 2: Acaba yeterince cesur muyum? Doğru eşleştirmeler yapılacak.
Etk. 3: Ünlü Cesurları tanıyor musunuz?
Etk. 4: Evde cesaret: Anne ve ve babamız bizi iyiliğimiz için azarladığında buna tepki göstermemektir; Okulda cesaret: arkadaşlarımız bizi sinirlendirmeye çalıştıklarında, sinirlenmemektir, onlara olan sevgimizi yitirmemektir; 
Kırlarda: diğer canlıları incitmemek, onlara eziyet etmemek Sokakta: insanlarla ilişkimizde terbiyeli olmak, onları kızdıracak birşey yapmamaktır, Misafirlikte: ev sahibini rahatsız edecek birşey yapmamak, kibar olmaktır. Siz de kendi örneklerinizle cesaret paraşütünü uçurun.
Etk. 5: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


ÖNDER VE ÖRNEK OLMA
Etk. 1: Önder nasıl olmalı? Örnekteki gibi seçim yapılacak.
Etk. 2: Önder nasıl olmalı?
Etk. 3: Çocuklar tarafından canlandırılarak işlenecek. İsteyen her öğrenci katılmalı.
Etk. 4: Örnek insan Atatürk'ün bu niteliklerini nasıl taşıdığını sınıfta anlatın.
Etk. 5: Edebali'den Osmangazi'ye öğüt. Satırlar üzerinde tek tek durarak, açıklama yapılacaktır. Doldurulacak yerler grup halinde işlenecek sonra sınıfta okunacaktır.
Etk. 6: Benim örnek kahramanım. Çocuklar serbest olarak, dilediğinizi yazın ve çizin. Değerlendirmeyi sonra ailenize veya öğretmeninize yaptırın.
Etk. 7: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


ZAMANDA, PARADA, YİYECEKTE VE ENERJİDE TASARRUF
Etk. 1: Tutumlu davranıyor musunuz? Seçiminizi yapın.
Etk. 2: En verimli şekilde zamanınızı nasıl planlayacaksınız? Ailenizle ya da sınıfta yaptığınız planı paylaşın, büyüklerinizin denetiminde değişiklikler yapabilirsiniz.
Etk. 3: Çocuklara zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak örnekler verilmiştir. Burada özellikle hayatımızdaki uygulamasında dikkat edilmesi gereken şey, iki işi aynı anda yaparken, sonuçlanan işlerin kötü veya eksik olmamasıdır. Her çocuk, yeteneği çerçevesinde, kendini geliştirmeye, disipline etmeye teşvik edilecektir.
Etk. 4: Eksik atasözlerini tamamlayın ve hangi tasarruf türüne ait olduğunu bulun.
Etk. 5: Tasarruf yapanlar ile yapmayanların maçı.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


ANNE VE BABAYA SAYGI GÖSTERME
Etk. 1: Sıralanan cümlelerdeki görüşe katılıyor musunuz? Ailece ya da sınıfta tartışın.
Etk. 2: Aileni tanıtmak ister misin? İstersen daha sonra arkadaşlarına okuyabilirsin.
Etk. 3: Aile oluşturan gruplar ve daha mutlu olmak için isteklerim.
Etk. 4: Dilediğimi yapamıyorum. Bana kulak verin.
Etk. 5: Kendi iyiliğim için kurallara uyuyorum.
Etk. 6: Anket.
Etk. 7: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak  değerimizi pekiştirelim.


FEDAKÂRLIK
Etk. 1: Doğru seçim yapılacak.
Etk. 2: Fedakarlık da karakterin bir yanıdır. Asla vazgeçmeyeceğiniz ve  vazgeçebileceğiniz şeyler.
Etk. 3: Fedakarlık ağacınızı bahara hazırlayın.
Etk. 4: Fedakâr Kerem'in davranışlarını tamamlayın.
Etk. 5: Acaba ben bu fedakarlıkları yapabilir miyim?
Etk. 6: Atasözlerinin anlamından hareket ederek eşleştirmeleri yapın ve daha sonra değer ile ilişkilerini belirleyin.
Etk. 7: Beş değerimizi Hece Bilmece de gizlidir.Bulun.


ÇALIŞMA VE GÖREVİNİ YAPMA
Etk. 1: Eksik cümleleri tamamlayın ve anlamları üstüne konuşun.
Etk. 2: Günlük görev listesi düzenleyin.
Etk. 3: Mehmetçik'in görevini tanımlayalım.
Etk. 4: Resimde gördüğünüz kişilerin mesleklerini bulunuz.
Etk. 5: Bulmacada gizlenmiş kelimeleri bulun ve boyayarak belirtin. Anlamını bilmediklerinizi öğrenin.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


 

İÇ HUZUR

İÇ MUTLULUK
Etk. 1: Paylaştığınız düşüncelerle kalpleri aydınlatın.
Etk. 2: Bağışla ve unut. Metni sınıfta veya aile içinde canlandırın. Değer uygulamasına örnek.
Etk. 3: Her şey için şükran duyun. Şükran listesi hazırlayın.
Etk. 4: İç Huzurumuzun bir sırrı da bağışlamaktır.
Etk. 5: Suat'ın şakası. Metni sınıfta veya aile içinde canlandırın. Değer uygulamasına örnek.
Etk. 6: İç Huzuru taşıyacak balonları seçin.
Etk. 7: Mutluluk vadisini oluşturun.
Etk. 8: İç Mutluluğun yüce insanlarını tanıyalım, örnek alalım.
Etk. 9: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 10: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


KENDİNİ KONTROL
Etk. 1: Doğru düşünceleri seçerek güneşi parlatın.
Etk. 2: Arkadaş kazanmak. Okunacak ve canlandırılacak. Değer uygulamasına örnek.
Etk. 3: Soğukkanlığım ve kendimi kontrol edebiliyorum. Doğru eşleştirme yapıldıktan sonra yanlış cümleler nedenleri ile açıklanıp doğru hale getirilecek.
Etk. 4: Kendinizi tanıyın ve öz kontrolu kazanın.
Etk. 5: Kontrol altında tutulması gereken dürtüleri bulun.
Etk. 6: Karagöz ile Hacivat'ın sözlerini sıraya koyun, sonra arkadaşlarınızla canlandırma yapın.
Etk. 7: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 8: Çocuklar, oyunun devamını yazarak tamamlayın. Ardından arkadaşlarınızla canlandırın.
Etk. 9: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK
Etk. 1: Alçak gönüllü olmaya çalışıyorum. Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 2: Hangisi daha alçak gönüllü. Toprak mı, ağaç mı, su mu?
Etk. 3: Alçak gönüllülüğün resmi. Yapboz'dan acaba ne çıkacak?
Etk. 4: Atasözlerini anlamları ile eşleştirelim ve her birinde değerimizi hatırlıyalım.
Etk. 5: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


SABIR VE SEBAT
Etk. 1: Yeterince sabırlı ve sebatkar mıyım? Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 2: Sema maratonu hangi düşüncelerle bitirecek? Seçin siz de kazanın.
Etk. 3: Doktor, öğretmen, çöpçü, ev hanımı, mimar ve bir sekreter, sabır ve sebat değerini nasıl uygular?
Etk. 4: Kendi bitkinizi sabırla büyütün. (Öğretmen etkinliği sınıfta okutacak ve bu tip faaliyet için öğrencileri destekleyecek. Evi yakın olan öğrenci 1-2 ay kadar sonra saksısını getirip sınıfa gösterebilir. Ona bir ödül verilir, ancak çocukların dürüst davranmaları çok önemli.)
Etk. 5: Ev hayvanlarımız ile ilgili sorumluluklarımız.
Etk. 6: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 7: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


KENDİNE GÜVEN
Etk. 1: Kendime güvenirim ve kendimi severim. Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 2: Kendime güvenirim ve kendimi severim. Doğru eşleştirmeyi yapın.
Etk. 3: Onaylamadığınız tarz konuşmalar ve onların yerini tutacak önerileriniz. (Sınıfta hep beraber işlenecek. Herkes fikrini açık açık söylesin, rahatsızlıkları ortaya çıksın. Sonunda listeye eklensin.)
Etk. 4: Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz?
Etk. 5: Her yönümle kendimi seviyorum. (Bu etkinlikte sadece iyi yönleriniz ve yakınlarınızın sizin hakkındaki olumlu düşünceleri yazılacak.)
Etk. 6: Keloğlan prensesi nasıl kurtaracak?
Etk. 7: Kim, neyi buldu?
Etk. 8: Kendimize güvenmemiz için hangisine ihtiyacımız yok?
Etk. 9: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 10: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 11: Yeterince ister ve planlarsanız yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Huzur İçinde Yat adlı öyküden sonra yapın.
Etk. 12: Büyük Olmak


KANAATKÂRLIK
Etk. 1: Kanaatkâr olduğunuzu gösteren işaretleri seçin.
Etk. 2: Arkadaşımı unutmayacağım. Arkadaşlarınızla beraber metni canlandırarak değeri uygulayın.
Etk. 3: Kim en kanaatkâr kediye sahip.
Etk. 4: Acaba hangimiz kanaatkâr? Alkışla ödüllendirin.
Etk. 5: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü  Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


SÜKÛNET
Etk. 1: Sessizliğimi ve zihin huzurumu koruyorum. Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2: Baharın Gizemi. Arkadaşlarınızla canlandırma yapın ve değeri yaşama aktarın.
Etk. 3: Lütfen sessiz olalım. Sessiz olmamız gereken yerler.
Etk. 4: Sessiz oturuşun anlamı ve bize kazandırdıkları.
Etk. 5: İç huzura nasıl ulaşabiliriz? Boş yerleri doldurduktan sonra metni bir kez daha okuyun.
Etk. 6: Söz gümüşse sükut altındır.
Etk. 7: Bulmacada gizli yedi değerimizi bulun ve boyayarak ortaya çıkarın.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve   konuşarak değerimizi pekiştirelim.


 

SEVGİ

ŞEFKAT
Etk. 1: Doğru düşünce seçerken yanlış olanlarını düzeltin.
Etk. 2: Hangisi daha şefkatli davranıyor?
Etk. 3: Dost kelimeler
Etk. 4: Sevgi Okları
Etk. 5: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Serbest boyama


DOSTLUK
Etk. 1: İyi Arkadaş, kötü arkadaş. Doğru eşleştirmeleri yapın.
Etk. 2: İyi Arkadaş, kötü arkadaş. Doğru eşleştirmeleri yapın.
Etk. 3: Bir arkadaş olarak kendinizi nasıl buluyorsunuz?
Etk. 4: Arkadaş arıyorum.
Etk. 5: Acaba ben ne yapardım?
Etk. 6: Önce biz iyi ve gerçek bir dost olmalıyız.
Etk. 7: Dostluk Çemberi
Etk. 8: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 9: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 10: Arkadaş nedir?


PAYLAŞMA
Etk. 1: Doğru bulduğunuz düşünceleri işaretlerken, yanlış olanları arkadaşlarınızla konuşarak doğru hale getirin.
Etk. 2: Yeterince düşünceli miyim?
Etk. 3: Sevgiyi, huzuru çevremle paylaşıyorum.
Etk. 4: Hangi varlıklar bizimle nelerini paylaşıyorlar?
Etk. 5: Karınca gibi olun. Geniş paylaşım şekilleri.
Etk. 6: Gizlenmiş değerleri bulmacada boyayarak ortaya çıkarın.
Etk. 7: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


HOŞGÖRÜ
Etk. 1: Hoşgörünün gülen yüzü olalım. Değeri yansıtan seçenekleri seçin.
Etk. 2: Farklı dinlerde bile, insani değerlerin hep aynı olduğunu görelim.
Etk. 3: Hoşgörü içeren davranışlar.
Etk. 4: Farklı gözüken ancak aynı olanlar. Duygularımız. Dilediğiniz gibi resimleyin.
Etk. 5: Kent Yaşamında hoşgörü.
Etk. 6: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 7: Hoşgörü göstermemiz gereken durumları ve ikaz etmemiz gereken durumları belirleyiniz ve yaşamınıza geçiriniz.
Etk. 8: Hoşgörü göstermemiz gereken durumları ve ikaz etmemiz gereken durumları belirleyiniz ve yaşamınıza geçiriniz.


HAYIRSEVERLİK
Etk. 1: Hayırseverlik karşılık beklemeden yapılan yardımdır.
Etk. 2: Hayırseverlik ellerin güzelliğidir.
Etk. 3: Oğuz’un seçimi. Canlandırma yapın ve değeri uygulayın.
Etk. 4: İDE = BEY açılımı. Taşıdıkları gerçek anlam nedir?
Etk. 5: Ne verirsen elinle, o gelir seninle.
Etk. 6: Serbest boyama
Etk. 7: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 9: İçinizden gelerek neleri bir başkasına verebilirsiniz?


MERHAMET
Etk. 1: Kalbiniz merhametten erimelidir. Doğru düşünceler seçilecek
Etk. 2: Merhamet Güneşi.
Etk. 3: Atasözlerinin eksik kelimelerini tamamlarken, değerle ilişkilerini ortaya çıkarın.
Etk. 4: Merhametli Serap. Canlandırma yaparak değeri uygulama alanına taşıyın.
Etk. 5: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Biz Merhametliyiz.


İYİLİK
Etk. 1: Doğru düşünceler seçilecek.
Etk. 2: Kendime yapılmasını istediğim iyiliği ben başkasına yaptım mı?
Etk. 3: Bir canlı olarak diğer canlılara iyilik yapalım.
Etk. 4: Hece bilmece ile yedi değerimizi hatırlayalım.
Etk. 5: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 6: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.

ŞİDDETTEN KAÇINMA

BİRLİK VE BERABERLİK
Etk. 1: Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Doğru düşünceler seçilecek.
Etk. 2: Herkesi sev, herkese hizmet et. Bu derse kadar öğrendiğiniz değerleri tek tek hatırlayarak birer cümle halinde yazın.
Etk. 3: Yaşam bir gökkuşağıdır. Her çocuk yeteneği ölçüsünde tamamlasın.
Etk. 4: Biz Birlik ve Beraberliğin Simgesiyiz. Karagöz-Hacivat.
Etk. 5: Birlik ve Barış Basamakları
Etk. 6: Vatan, hepimizin vatanı.
Etk. 7: Düşünce, söz ve davranışta birlik. Tek başına ya da ikişer kişilik grup halinde yapın. Sınıfta okunurken örneklerin doğruluğu kontrol edilsin. Bu şekilde yaşamayı amaç haline getirmeyi çocuklara benimsetmek gerekir.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


CANLILARI İNCİTMEME
Etk. 1: Doğru düşünceler seçilecek.
Etk. 2: Değer mi? Hayvanlara eziyet etmeyelim.
Etk. 3: Bunları biliyor musunuz? Araştırma yapın.
Etk. 4: Bitki doktoru. Canlandırma yapın ve değeri uygulayın.
Etk. 5: ‘Ayağının altındaki karıncanın durumunu yeterince bilmiyorsan....’ özdeyişinin anlamını sınıfça konuşun ve resimleri boyayın.
Etk. 6: Çocuk ve kelebek. İsteyen çocuklar ezberleyecek ve arkadaşlarına canlandıracak. Aksesuar temin etmenizde fayda var.
Etk. 7: Hayvanlara saygılı olalım. Serbest resim.
Etk. 8: Hece bilmecede gizli hayvan isimlerini bulun.
Etk. 9: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


DÜNYAYA SAHİP ÇIKMA
Etk. 1: Ben bir dünya vatandaşıyım ve .... Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2: Ben bir dünya vatandaşıyım ve .... Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 3: Kim olursa olsun, dünyada ihtiyaç  sahibi olan tüm insanların yanındayım.
Etk. 4: Her insan bir elmas gibi değerlidir.
Etk. 5: İnsanlığın ortak mirası. Okunacak ve konu üzerinde konuşulacak.
Etk. 6: "Ortak Miras" adlı öykü ve Etk.5 okunduktan sonra yapılacak. Böylece konu daha iyi anlaşılmış olur.
Etk. 7: Bunları biliyor musunuz? Dünya kirleniyor...
Etk. 8: Dansın insanları birleştirici özelliği vardır. Dostluğu pekiştirir. (çocukların doğasında olan dans yeteneklerini, arzularını destekleyelim. İsteyen tek veya grup olarak bir gösteri hazırlasın.)
Etk. 9: Gelin hep birlikte dünyaya sahip çıkalım. Serbest yazınızı sınıfta okuyun.
Etk. 10: Bulmacada gizli doğa unsurlarını bulun ve boyayarak belirtin.
Etk. 11: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


İYİ YURTTAŞLIK
Etk. 1: İyi yurttaşlık çiçeği
Etk. 2: İyi bir yurttaş olarak trafik kurallarına uymayı asla unutmayalım.
Etk. 3: Vatanınız için hissettiklerinizi bir kompozisyon halinde yazın.
Etk. 4: Türkiye ve Tarih
Etk. 5: Etk.4’ü harita üzerinde işleyin.
Etk. 6: Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 7: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 8: İyi yurttaş adayı bir öğrenci evde...
Etk. 9: İyi yurttaş adayı bir öğrenci okulda...
Etk. 10: İyi yurttaş adayı bir öğrenci toplumda (dışarda)....
Etk. 11: Türk Tarihinde Yer Etmiş Bu Bilim Adamlarını tanıyor musunuz?
Etk. 12: Türk Tarihinde Yer Etmiş Bu Tarihi Kişilikleri tanıyor musunuz?
Etk. 13: Bilmece. Türk Kültürünün zenginliği olan kişileri bulun.
Etk. 14: Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın hikayesini resimleyin
Etk. 15: Vatan, Millet, Bayrak Sevgisi- Eksik cümle tamamlama.<


BARIŞTAN YANA OLMA
Etk. 1: Sorunlarımızı ve çatışmaları çözecek çeşitli barış yolları arayın ve barışı destekleyin. (Öğretmen veya ebeveyninize kontrol ettirin)
Etk. 2: Sorunları barışçıl yoldan çözmede ne kadar başarılısınız?
Etk. 3: Sorunları barışçıl yoldan çözmede ne kadar başarılısınız? (Çocuklar, tek tek yapacaktır. Öğretmen daha sonra kontrol edecek. 1. şıkkı seçen çocuklar, “sorundan kaçarak” sorunu çözme yoluna gidiyorlar. 2. şıkkı seçenler ise sorunu “kaba kuvvet ve öfkeyle” çözümlemeye çalışıyorlar. Çocuklara öğretilmesi ve öğütlenmesi gereken 3. şık çözümlerdir.)
Etk. 4: Şimdiye dek öğrendiğiniz değerleri örneklendirin.
Etk. 5: Barışı tehdit edenler ve barışı destekleyen, oluşturan unsurlar.
Etk. 6: Doğa unsurlarıyla barış içinde olmak için önce biz ne yapmalıyız?
Etk. 7: Barış içinde yaşama bildirgesi.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


TOPLUMA HİZMET
Etk. 1: Örnek davranışları seçin.
Etk. 2: Değerler gözönüne getirilerek ‘Topluma hizmet yemeği’ hazırlayın.
Etk. 3: Farklı tatil. Canlandırma yaparak değeri uygulama alanına taşıyın.
Etk. 4: Atasözlerini anlamları ile eşleştirin ve  değer ile ilişkilerini bir kez daha gözden geçirin.
Etk. 5: Hece bilmecede gizlenmiş değerlerimizi bulun.
Etk. 6: İşaret Dili. Metni okuyun ve üzerinde konuşun. (Yakın çevrede işaret dilini bilen birisi varsa derse davet edilecek.) İçinizden geldiği takdirde sabırla denerseniz iki üç hafta sonra ezbere bir şeyler söyler hale gelebilirsiniz.
Etk. 7: Karanlıkta ışık.
Etk. 8: Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.


DOĞAYI KORUMA VE DOĞADAN YARARLANMA
Etk. 1: Ben bir doğa dostuyum. Doğru düşünceler seçilecek.
Etk. 2: Doğaya Karşı Sorumluyuz adlı öyküden sonra yapılacak.
Etk. 3: Doğaya Karşı Sorumluyuz adlı öyküden sonra yapılacak.
Etk. 4: Doğaya Karşı Sorumluyuz adlı öyküden sonra yapılacak.
Etk. 5: Doğal döngü. Metin üstünde konuşun. Yazdığınız öyküyü sınıfta okuyun.
Etk. 6: Hece bilmecede gizlenmiş üç değerimizi bulalım ve bir kez daha anlamlarını hatırlayalım.
Etk. 7: Ormanları sevmeyi korumayı unutmayalım.
Etk. 8: Hala bir ümit var. Canlandırma yaparak değeri uygulama alanına taşıyın.
Etk. 9: Bulmacada gizlenmiş 12 çiçek ismini bulun.
Etk.10: Mevsimleri resimleyin.