Hakikat ebedi olandır, zamanla, mekanla ve vasıfla değişikliğe uğramaz. Bütün yaratılış hakikatten doğmuştur, hakikat ile beslenir ve sonunda hakikatin içinde karışıp yok olacaktır. Değişmeyen, saf ve sonsuz olan hakikat, bizi daima ayakta tutar ve bize yol gösterir. Hakikati, yaşam mücadelemizde doğru davranışlarımızla ortaya çıkarırken, kalbimizde de sevgi ve saflık olarak buluruz. Huzurlu bir hayat sürebilmek için, insan daima hakikat ve dürüstlüğe bağlı kalmalıdır. Saflık, sabır ve azim insan için çok önemlidir.

Hakikat, hiçbir kültür ve zaman ayrımı gözetmez. Herkesin içinde bir hakikat kıvılcımı vardır, kimse o kıvılcım olmadan yaşayamaz. Herkesin içinde bir sevgi alevi vardır, onsuz hayat karanlık bir boşluğa döner. O kıvılcım, o alev Allah sevgisidir. O, tüm hakikat ve sevginin kaynağıdır. Eğer dünyadaki acı ve ıstırabın arasında iyilik varsa, bu hakikat sayesindedir. Bugün, hakikat eksikliğinden dolayı dünyada huzur ve emniyet azalmıştır. Bir ulusu koruyan her zaman hakikattir.

Hakikat, eyleme dönüştürülünce dürüstlük olur. Hakikat kelimeler ile ifade edilirken dürüstlük eylem olarak kendini gösterir. Konuşmalarımızda ikiyüzlü olmayalım. Dinleyenin onayını almak için hoşa gider konuşmak hakikate sırt dönmektir. Hangi ülkeden olursak olalım, hangi iklime sahip olursak olalım, ne kadar zengin veya fakir olursak olalım daima hakikat ve dürüstlüğe bağlı kalmalıyız.  Hakikati konuş, dürüstlüğü uygula.

Hakikat Değerini çocuklarda açığa çıkartmak için üzerinde çalışacağımız başlıkları da şöyle sıralayabiliriz.

 1. Hakikat’ın ne anlama geldiğini çocuklara tanıtmak.
 2. Vicdanın sesini dinlemeyi öğretmek.
 3. Aklın ne anlama geldiğini öğretmek.
 4. Doğruyu yanlıştan ayırabilmek
 5. Olumlu bakış açısı geliştirmek.
 6. Herşeyin iyi tarafını görmeyi, yaşamın patırtısı içinde iyimser kalmayı öğrenmek.
 7. Bütün inanç ve geleneklere saygılı olmak.
 8. Doğanın bir ‘değerler ambarı’ olduğu ve ondan sürekli beslenmemiz gerektiği bilincini uyandırmak.
 9. Günümüzde giderek yok olan öğrenme, araştırma merakını canlandırmak, kalıcı olmasını sağlamak.
 10. İki şeye ömür boyu uyulması gerektiği mesajını vermek: Yalan söylememek ve sözünü tutmak.
 11. Kendimize ve başkalarına karşı dürüst olmak.
 12. Düşünce, söz ve eylemin uyum içinde olması gerekliliğini anlatmak.


Hakikat’in Alt Değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.                                                                     

HAKİKAT Değişmeyen  Gerçek
Vicdan
Akıl
Doğruluk ve Dürüstlük
İyimserlik
Merak
Doğadan Ders Alma