Doğadan Ders Alma ile ilgili etkinliklere geçmeden, sınıfta veya aile içinde aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve değer üzerinde aranızda tartışınız. 
Yazıya eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa bizimle paylaşın.
www.insanidegerleregitimi.com
 
 
Değer: HAKİKAT
 
Alt Değer: DOĞADAN DERS ALMA

 
 
Doğa, insana etki eden bütün çeşitli öğelerin adıdır. Allah’ın Görkemini ve İhtişamı’nı yansıtır. Doğanın aracılığıyla insanın da bu yüceliği idrak etmesi gerekmektedir.
 
"Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar " (Goethe)
 
Doğadaki mükemmel tasarımlar, olaylar ve unsurlar, Allah'ın bize verdiği çok büyük nimetlerdir. Bu tasarımların farkındalığına varmak, onları örnek alarak yaşamak, insanoğlunu sürekli iyiye, doğruya, huzura ve barışa yöneltir.
 
İnsanlar doğayı yakından izleyerek yiyecek ve enerji üretimini, bilgi depolama ve bunu insanlık yararına eşit ve adaletli şekilde kullanma yöntemlerini yeniden oluşturabilir. Ayrıca doğanın bize sunduğu birebir örneklerle sağlık alanında da büyük bir gelişme yaşayabiliriz.
 
Hayvanların her biri, insanları hayrete düşüren birçok yaratılış özelliklerine sahiptir. Yine doğadaki benzersiz sistemler incelendiğinde, insanlık yararına yeni teknolojiler üretilebilir. Üstelik dünyanın maddi kaynakları da vakit ve emekle beraber en verimli şekilde kullanılır. Çünkü doğayı taklit edersek daima çalışan, doğru ve ekonomik sonuçlar elde ederiz.
 
Çocuklar, mümkün olduğunca doğayı gözlemleyin. Kırsal kesimlerde bunu yapmak oldukça kolaydır. Şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız da hiç olmazsa ağaç, kuş, güneş... gibi bildikleri doğa ögelerini ele alarak yavaş yavaş, doğadan ders alma bilincine geçin.
 
Doğa olayları, bitki ve hayvan davranışları acaba insanlara insani değerleri koruma ve uygulama açısından birer örnek olabilirler mi? Yanıtını bulamadığımız veya çabalarımız sonucu ortaya çıkan yanlış ve olumsuz, sorunlar, sorular, davranışlar ve durumlarda (sosyal ilişkiler, ekonomik sorunlar, sağlık sorunları...) gözlerimizi doğaya çevirsek acaba doğru yanıtları bulabilir miyiz? İnsanlar yüzyıllardır doğayı gözlemlemişler ve ona kulak vermişlerdir. Son yüzyılda bunun azalması hatta tamamen yok olması sonucu dünyanın çeşitli sorunlarla karşılaşmasının bir ilgisi var mı? İnsanları bir tarafta, doğayı ve diğer canlıları bir tarafta tutarsak hangisinin doğal düzeni etkilediğini düşünüyorsunuz? Yaratılışın tüm sırlarının yanıtının aslında doğada yer aldığını nasıl deneyimleyebiliriz? Bu tip soruları sınıfta arkadaşlarınızla veya evde ailenizle irdeleyin. Doğanın bir değerler ambarı olduğunu anlamalı ve hissetmelisiniz.
 
Hangi alanda olursa olsun, doğayı örnek aldığımızda sevgili çocuklar her zaman mutlu, huzurlu oluruz. Kardeşçe yaşarız. Çünkü doğa aceleci davranmaz, Yaratıcı tarafından kendisine mukadder kılınan yasalara riayet eder. Böylece üzerinde yaşayan her şeyi fedakârca besleyip, taşır.
 
Doğaya alçak gönüllü ve duacı bir havada yaklaşın ki, geleceğiniz güvencede olsun. Doğa yasalarına uygun yaşayanı doğa korur, uymayanları ise dışlar ve yalnız bırakır.
 
 
 


PDF'LER


ÖZDEYİŞ
 
1.   Pano 1
2.   Pano 2
3.   Pano 3
 
 
SESSİZ  OTURUŞ
 
1.   Pano 1
 
 
ÖYKÜ
 
1.   Doğa Dostu Mıstık
2.   Üç Soru
3.   Zehra’nın Dostları
 
 
ŞİİR
 
1.   Kır Şarkısı                        
2.   Hayvanları Seviyorum       
3.   Arı                                  
4.   Doğa Dedi Ki                   
 
 
ETKİNLİK
 
 

Etk. 1 : Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 2 : Doğru eşleştirme yapılacak.
Etk. 3 : Hayal gücünüz ile bilgilerinizi birleştirerek kısa kompozisyonlar yazın ve resimleyin.
Etk. 4 : Hayal gücünüz ile bilgilerinizi birleştirerek kısa kompozisyonlar yazın ve resimleyin.
Etk. 5 : Atasözlerini, anlamları ile eşleştirin ve değerle ilgili olarak anlamını arkadaşlarınızla konuşun.
Etk. 6 : Birbirlerini tamamlayan kavramları biraraya getirin.
Etk. 7 Bunları biliyor musunuz? Hayvanlar arası dayanışma örnekleri bulun.
Etk. 8 : Özlü sözün eksik kelimelerini tamamlayalım. Anlamı üzerinde düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 9 : Bulmaca: saklı değerleri bulun
Etk. 10 : Boyama ve imgeleme.
 
 
ŞARKI
 

Arılar