Topluma Hizmet ile ilgili etkinliklere geçmeden, sınıfta veya aile içinde aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve değer üzerinde aranızda tartışınız. 
Yazıya eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa bizimle paylaşın.
www.insanidegerleregitimi.com
 
 
Değer: ŞİDDETTEN KAÇINMA
 
Alt Değer: TOPLUMA HİZMET
 

 
İnsan bencil olmak için değil de, topluma özgecil bir hizmet vermek için doğar. Sevgi ve hizmet, insanın iki kanadı gibidir. Topluma hizmet, bencilliği öldürürken, hizmeti vereni de güçlendirir. Birey kendini sadece başkalarına hizmet etmekle, evrensele açılmakla doyurabilir. Verilen hizmet deneyimimizi arttırmalı, inancımızı daha da kuvvetlendirmeli, hayata bakışımızı genişletirken iç huzurumuzu da artırmalıdır.
 
İnsan tek başına yaşamadığına göre, beraber, bir arada bulunduğu, içinde yaşadığı toplumla da bir alma verme ilişkisinde bulunacaktır. Her insanın, toplumdan aldığını hizmet yoluyla topluma geri vermesi gerekir. Bu Hizmet de karşılıksız olarak ve bir fedakârlık anlayışı içerisinde sunulmalıdır. İnsanın, topluma akıllıca ve sevgiyle sunduğu hizmet kendisini de toplumu da yüceltecektir.
 
Sevgili çocuklar, bu değerimizi uygulayacağımız grupları şöyle sıralayabiliriz. Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar. Büyüklerimiz için bu alan doğal olarak daha geniştir. (kadınlar, mahkumlar, gençler, ülkemizde bulunan mülteciler gibi)
 
Topluma hizmet konularını ise insan hakları, hayvan hakları, sağlık, eğitim, çevre ve kültürel miras gibi başlıklarda toplayabiliriz.
 
Pekala, niçin topluma hizmet götürmek ve bu değeri yaşatmak durumundayız. Bu bize neler kazandırır? Öncelikle, karşılıksız hizmet yani gönüllülük kavramı ile tanışmış olacağız. Paylaşmayı, farklı olanı görme, tanıma, kabul etmeyi ve uyum sağlamayı öğreneceğiz. Hizmet ederken üretken ve yaratıcı olabileceğimiz gibi, problem çözme yeteneğini de kazanacağız. Dayanışma, birlikte iş görme gibi edinimler sonucu yüksek değerlere sahip dünya insanı olacağız.
 
Şimdi de topluma hizmet örneklerinden bahsedelim. Fakirlere yemek veren aş evleri açmak ve buralarda hizmet vermek. Okuma yazma bilmeyenlere öğretmek ya da bu tür kurslarda görev almak, öğrencilere derslerinde yardımcı olmak. Çocuklara değerler öğretilebilir. Yoksul çocuklar okutulabilir. İşsizlere iş imkanı sağlanabilir, annesiz babasız çocuklar büyütülebilir. Yine ülkemizde oldukça fazla ölüme ve sakat kalmalara yol açan trafik kazalarının azalması için trafik eğitimi verilebilir.
 
Okullarımızın temizliğinde ve bakımında görev almak, okul ve kasaba kütüphanelerinde gönüllü çalışmak, kasaba kültür faaliyetlerinde yer almak ve bilgimizi paylaşmak. (folklor, lisan, sanat kursları gibi) Hastaları ziyaret etmek, özellikle çocuk hastaları meşgul edici etkinliklerde bulunmak. Huzurevlerinde veya evinde yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret etmek ve ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak. Çocuk esirgeme kurumlarında görev almak, madde bağımlılığı ile mücadele etmek, doğa korumasında ve çevre temizliğinde etkin görev alma, hayvan hakları ve bakım ünitelerinde çalışmak gibi...
 
Bizler topluma hizmet etmeyi hedef edinmeliyiz Eğitimimizin amacını da bu oluşturmalıdır. Öğrenciler bir eğitimden geçmektedirler. Bu eğitimin amacı, öğrencileri topluma hizmet etmeyi hedef edinen kişiler olarak yetiştirmek olmalıdır. Çocuklar derslerini sadece ezberlenecek laf yığınları olarak görmemelidirler. Derslerde öğrenilen bilgilerle kendilerini yetiştirmeyi ve böbürlenmeden topluma yardım eden insanlar haline gelmelidirler.
 


PDF'LER
 
ÖZDEYİŞ
 
1.   Pano 1
2.   Pano 2
3.   Pano 3
 
 
SESSİZ  OTURUŞ
 
1.   Pano
 
 
ÖYKÜ
 
1.   Topluma Hizmette Gurur Olmaz
2.   Kızımı da Götür
3.   İşbirliği
 

ŞİİR
 
1.   Uyan Bu Gafletten  
2.   Kızılay                     
3.   Sakatları Anarken   
 
 
ETKİNLİK


Etk. 1 : Örnek davranışları seçin.
Etk. 2 : Değerler gözönüne getirilerek ‘Topluma hizmet yemeği’ hazırlayın.
Etk. 3 : Farklı tatil. Canlandırma yaparak değeri uygulama alanına taşıyın.
Etk. 4 : Atasözlerini anlamları ile eşleştirin ve  değer ile ilişkilerini bir kez daha gözden geçirin.
Etk. 5 : Hece bilmecede gizlenmiş değerlerimizi bulun.
Etk. 6 : İşaret Dili. Metni okuyun ve üzerinde konuşun. (Yakın çevrede işaret dilini bilen birisi varsa derse davet edilecek.) İçinizden geldiği takdirde sabırla denerseniz iki üç hafta sonra ezbere bir şeyler söyler hale gelebilirsiniz.
Etk. 7 : Karanlıkta ışık.
Etk. 8 : Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
 
 
ŞARKI
 

Postacı