İyi Yurttaşlık ile ilgili etkinliklere geçmeden, sınıfta veya aile içinde aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve değer üzerinde aranızda tartışınız. 
Yazıya eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa bizimle paylaşın.
www.insanidegerleregitimi.com
 
 
Değer: ŞİDDETTEN KAÇINMA
 
Alt Değer: İYİ YURTTAŞLIK

 
 
Yurttaşı şöyle tanımlayabiliriz: Bir ülkede yöneten ve yönetilen diye tanımlayacağımız iki grubun toplumsal ilişkisi çerçevesinde, hak ve ödevlerinin bilincinde olan ve onları yerine getirmekle yükümlü bireydir.
 
Şöyleki, yurttaşın ülkesine karşı olduğu gibi, devletinde vatandaşına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Ancak bizim işleyeceğimiz iyi yurttaşlık değeri, bizim vatanımıza karşı sorumluluklarımızı ve tutumumuzu içerecektir.
 
Bir birey olarak; 1.Devlete çeşitli adlar altında vergi vermek, 2.Askerlik yapmak, 3.Seçime katılmak başlıca yurtttaşlık görevlerimizdir. Peki bu sorumlulukları alana kadar kendimizi nasıl yetiştireceğiz?
 
İyi yurttaş adayı bir öğrenci:
 
Okulda; arkadaşlarına eşit davranır, arkadaşlarının fikirlerine saygılı olur, dinlemeyi bilir, birlikte bir şeyler paylaşmayı öğrenir, kendine olan güveni gelişir. Herkese hoşgörülü ve dürüst davranır, kurallara uyar, kavga etmez, problemlerini konuşarak halleder. Derste söz isteyerek konuşur ve düşüncelerini çekinmeden söyler. Sınıfta ve okul içinde mala ve malzemelere zarar verici davranıştan sakınır. Arkadaşlarını huzursuz edici şekilde hareket etmez. Kendi hakkını savunurken, başkasını kırmaz ve başkasının hakkına el uzatmaz. Öğretmenlerini sayar ve itaat eder.
 
Evde; anne va babasını sever, sayar ve itaat eder. Kardeşleriyle iyi ilişki kurar, onlara değer verir. Alınacak kararlarda pay sahibidir. Üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olup, diğer aile fertlerine saygılı ve paylaşımcıdır. Ev ekonomisine tutumu ile katkıda bulunur.
 
Toplumda; sosyal çalışmalara katılır. Bilinçli tüketici olur, doğaya saygı gösterir ve korur. Kent kurallarına uyar. Trafik kurallarını öğrenir ve uygular. Herkese saygı göstermeyi bilir ve sorumluluklarını yerine getirir. En önemlisi insana değer verir ve haklarını savunur. Kendini doğru ifade eder, insanlarla rahat iletişim kurar. Saygılı, cesaretli, hoşgörülü, dürüst, açıkgörüşlü, herkese eşit davranan, adaletli, yasalara titizlikle uyan, sorumluluklarının bilincinde, uzlaşmacı bir tutum sergiler.
 
İyi bir yurttaş olursak, yurdumuzda barışa yardımcı oluruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde diğer ülkeler de bu şekilde davranacağından dünyada barış olacaktır. Peki nasıl iyi bir yurttaş olacağız? Yurdumuzu çok severek.
 
İyi yurttaş işini en iyi yapan insandır. Ancak bencillik insanın doğasından yok edildiği vakittir ki ülkede saflık ve temizlik olacaktır. En iyi yurttaş, bencilsiz bir sevgiyle, anavatanına hizmet sunan yurttaştır.PDF'LER


ÖZDEYİŞ
 
1.   Pano 1
2.   Pano 2
3.   Pano 3
4.   Pano 4
 
 
SESSİZ  OTURUŞ
 
1.   Pano
 
 
ÖYKÜ
 
1.   İyi Yurttaş Küçük Ali
2.   Adaletsizliğin Başlangıcı
 
 
ŞİİR
 
1.   Türkiye           
2.   Mehmetçik       
3.   Vergi Verelim     
4.   Trafik                
 
 
ETKİNLİK
 

Etk. 1 : İyi yurttaşlık çiçeği
Etk. 2 : İyi bir yurttaş olarak trafik kurallarına uymayı asla unutmayalım.
Etk. 3 : Vatanınız için hissettiklerinizi bir kompozisyon halinde yazın.
Etk. 4 : Türkiye ve Tarih
Etk. 5 : Etk.4’ü harita üzerinde işleyin.
Etk. 6 : Eksik kelimeleri yerlerine yerleştirdikten sonra ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünelim ve üstünde konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk. 7 : Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
Etk .8   İyi yurttaş adayı bir öğrenci evde...
Etk. 9   İyi yurttaş adayı bir öğrenci okulda...
Etk.10   İyi yurttaş adayı bir öğrenci toplumda (dışarda)...
Etk.11   Türk Tarihinde Yer Etmiş Bu Bilim Adamlarını tanıyor musunuz?
Etk.12   Türk Tarihinde Yer Etmiş Bu Tarihi Kişilikleri tanıyor musunuz?
Etk.13   Bilmece. Türk Kültürünün zenginliği olan kişileri bulun.
Etk.14   Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın hikayesini resimleyin
Etk.15   Vatan, Millet, Bayrak Sevgisi- Eksik cümle tamamlama.
 
 
ŞARKI
 

Gezsen Anadolu'yu