Zamanda, Parada, Yiyecekte ve Enerjide Tasarruf ile ilgili etkinliklere geçmeden, sınıfta veya
aile içinde aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve değer üzerinde aranızda tartışınız. 
Yazıya eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa bizimle paylaşın.
www.insanidegerleregitimi.com
 
 
Değer: DOĞRU DAVRANIŞ
 
Alt Değer: ZAMANDA, PARADA, YİYECEKTE VE ENERJİDE TASARRUF

 
 
Tasarruf, dengeli bir harcama demektir. İnsanlar ve diğer canlılar için yaşamın devam etmesinde tasarrufun çok büyük bir önemi vardır. Vazgeçilmez maddelerin tüketiminde dikkatli davranma ve gereği kadar kullanma, üzerinde yaşadığımız bu dünyada, insanların ve diğer canlıların yaşamsal kalitesini ve varlığını belirleyen unsurlar olacaktır. Zira dünyadaki her çeşit kaynak sorumsuzca harcandığında bir gün gelir tükenebilir.
 
Tasarruf, gereğinden ne çok ne de az, sadece gerektiği kadar harcamaktır. Gereğinden fazla harcarsak, buna İSRAF denir; biz de boşa harcayan kişi oluruz. Gereğinden az harcadığımızda da, eğer bu para veya yiyecek ise cimri, eli sıkı kişi oluruz; eğer zaman veya enerji söz konusuysa tembel, hareketsiz bir insan oluruz. Yaşamda tasarruf dengesini tutturmaya şimdiden alışmaya başlarsak, büyüdükçe yaşamı daha çok severiz.
 
Dört alanda, zaman, para, yiyecek ve enerji’de nasıl tasarruf ederiz?
 
Zamanda tasarruf ne demektir? Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Mutluluğumuz ve başarımız hep zamanı değerlendirişimize bağlıdır. Yaptığımız işin iyi olması için çabalarken, bir de zamanında olmasına dikkat edersek, o zaman başarı kaçınılmazdır. Aklını kullanan insanlar nasıl zaman kazanacaklarını düşünürler zira aklımızı, bilgimizi, olgunluğumuzu ve topluma vereceğimiz hizmetleri arttırmak için, zaman bize verilmiş en değerli sermayedir. Zamanın kısalığından şikayet edenler, zamanlarını en kötü şekilde kullananlardır. Gününüzü planlayın, zamanınızı boş, değersiz faaliyetlerle öldürmeyin.
 
Para’yı da tabii ki dengeli harcamak gerekir. İnsanların çoğunu üzen, ellerinde az para olması değil ellerindeki parayı sarfetmesini bilmeyişleridir Anne ve Babamızın bütün gün nasıl çalışıp para kazandıklarını görüyoruz. Bizim onlara yapacağımız en büyük yardım ise, ihtiyaçlarımızı her zaman bir kere daha düşünmemiz ve onlardan en gerekli olanları istememizdir.
 
Dünyanın bazı bölgelerinde açlık çeken binlerce insan var. Televizyonda veya internette, zaman zaman açlıktan nerede ise ölüme yaklaşmış küçük çocukların resimlerine rastlıyoruz. Bizler, Allah’ın çok şanslı kulları olarak dört mevsim geçiren ve ürünleri bol ve taze olan bir ülkede yaşıyoruz. Yiyeceklerimizi ve suyu, sanki hiç azalmayacaklar gibi sorumsuzca tüketmeyelim. Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek alırken, musluğu açık bırakmayalım. Pazardan ölçüsüzce sebze ve meyve alıp evde çürütmeyelim.
 
Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri enerjidir. Günlük yaşantımızda kullandığımız başlıca enerji kaynakları, elektrik, su, doğalgaz, petrol, kömür ve güneştir. Bu enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar kullanılması gerekmektedir. Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanılmasıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılması, aynı işi daha az enerji ile yapmaktır.
 
Ayrıca her hareketimizde de enerji yer alır. Baktığınız, konuştuğunuz, işittiğiniz, hareket ettiğiniz veya düşündüğünüz zaman enerji harcarsınız. Bütün bu faaliyetlerinizin her birinde gereksiz yere enerji israfından sakının. Bu düşünce, şimdiye kadar pek duymadığımız bir tasarruf şeklinde söz ediyor. Enerji tasarrufu en az zaman tasarrufu kadar önemlidir. Enerji boşa harcanmamalıdır. Dolayısıyla, her hareketimizi kontrol altına almalıyız. Özellikle insanlar çok konuşarak ya da gereksiz konuşmalar yaparak ya da siz çocuklar birçok gereksiz hareket yaparak oldukça fazla enerji harcarsınız. Bunları, konuşmalarımıza ve hareketlerimize dikkat ederek, dengelemeliyiz, yani sadece gerekli hareketleri ve konuşmaları yapmalıyız. O zaman gerçek enerji tasarrufu yapmış oluruz.
 
Tasarrufu hep uygulayalım, yaşamı sevdiğimizi gösterelim. Zamanda, parada ve yiyecekte nasıl tasarrufta bulunabiliriz bunları teker teker inceleyelim.
 
Ayrıca şunlara da dikkatimizi yöneltelim. Bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olan kararlar ve davranışlar. Yeterince geri dönüşümün sağlanamaması. İnsanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, ekonomik güç ve üstün olma hırsı sebebiyle orantısız kullanımı ve paylaşılmaması. Su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol ve doğalgaz gibi sınırlı kaynakların, bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle her geçen gün biraz daha azalması ve bu süreçte çevreye verilen zararlar. Nispeten daha uzun süreli olan, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarının yeteri kadar kullanılmaması, bunun sebepleri. Dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi üzerine insanlığı ortak tavır almasının gerekliliği.
 
Yiyecekte, parada, zamanda ve enerjide elde ettiğimiz tasarrufu, ihtiyaç içinde olanların hizmetine sunmalıyız. Önemli olan şey, servetinizi, zamanınızı ve enerjinizi ne derecede iyi bir şekilde kullanıyor olduğunuzdur. Niceliği değil de, niteliği arayın. Acelecilik israf yaratır, israf ise endişe doğurur. Yalnızca ihtiyacınız kadar kullanın. Doğayla uyumlu olan yiyecek, giyecek ve barınakları seçin. Yalnız bedeninizi değil tüm varlığınızı geliştirici çalışmalar yapın. Böylece, en azami tasarrufu yapmış olacaksın.
 
Sevgili Çocuklar özet olarak anlattığımızı sizler daha geniş görüş açısı ile değerlendirin. Sizler eğitim yolu ile tasarruf yapmayı öğrenirken, bilinçli tüketiciliği uygulayacak ve dünyanın ortak malı olan yaşamsal kaynaklara da sahip çıkacaksınız.
 
 


PDF'LER

 
ÖZDEYİŞ
 
Pano 1
Pano 2
Pano 3
 
 
SESSİZ  OTURUŞ
 
Pano 1
 
 
ÖYKÜ
 
1.   Adam ile Karınca
2.   Ali Can’ın Enerjisi
 
 
ŞİİR
 
1.   Tasarruftan Yanayız  
2.   Tutumlu Olalım    
3.   Tasarruf  Ne Güzeldir.   
 
 
ETKİNLİK
 

Etk. 1 : Tutumlu davranıyor musunuz? Seçiminizi yapın.
Etk. 2 : En verimli şekilde zamanınızı nasıl planlayacaksınız? Ailenizle ya da sınıfta yaptığınız planı paylaşın, büyüklerinizin denetiminde değişiklikler yapabilirsiniz.
Etk. 3 : Çocuklara zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak örnekler verilmiştir. Burada özellikle hayatımızdaki uygulamasında dikkat edilmesi gereken şey, iki işi aynı anda yaparken, sonuçlanan işlerin kötü veya eksik olmamasıdır. Her çocuk, yeteneği çerçevesinde, kendini geliştirmeye, disipline etmeye teşvik edilecektir.
Etk. 4 : Eksik atasözlerini tamamlayın ve hangi tasarruf türüne ait olduğunu bulun.
Etk. 5 : Tasarruf yapanlar ile yapmayanların maçı.
Etk. 6 : Bulmaca: sonucunda ortaya çıkacak ‘Özlü Söz’ hakkında düşünerek ve konuşarak değerimizi pekiştirelim.
 
 
ŞARKI                  
 

Sabah Oldu