Fedakarlık ile ilgili etkinliklere geçmeden, sınıfta veya aile içinde aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve değer üzerinde aranızda tartışınız. 
Yazıya eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa bizimle paylaşın.
www.insanidegerleregitimi.com
 
 
Değer: DOĞRU DAVRANIŞ
 
Alt Değer: FEDAKARLIK

 
 
İnsanın karakterli ya da yüksek karakterli olması gerektiği çok söylenir. Ancak karakteri oluşturan değerler sayıldığında çoğu kez fedakarlıktan bahsedilmez. Ama biz, fedakarlığın da karakteri oluşturan önemli bir değer olduğunu anlamalıyız. Bugünden itibaren bunu hiç unutmamalıyız. Fedakarlık sözde kalırsa hiçbir işe yaramaz, hep uygulanmalıdır. Önümüze bir fedakarlık yapma fırsatı çıktığında, örneğin aniden eve gelen aç bir misafire bütün yemeğimizi vermek gerektiğinde bu fırsatı değerlendirmek çok önemlidir. Fedakarlık fırsatlarını asla kaçırmamalıyız. Bu fırsatları uygulamak siz çocukları birer fedakar vatandaş olmaya hazırlayacak, ülkemize hizmet etme şansını verecektir.
 
Çocuk yaştan itibaren, fedakarlığı uygulamayı öğrenirsek başkalarına yapılacak hizmetin vereceği iç mutluluğu yaşayabiliriz. Aksi halde, büyüyünce, yapmak zorunda kalacağımız işler bize mutluluk yerine acı verebilir. Çünkü fedakarlığı değil de hep kendi çıkarımızı düşüne düşüne büyüyerek, ülkeye yapılacak işlerin, hizmetlerin tadını almayı öğrenmemişizdir. Bu ülkenin insanları, Kurtuluş savaşında yaptığı büyük fedakarlıklardan sonra Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen yıllarda giriştiği bütün işlerden büyük bir mutluluk duymuştur.
 
Sevgiyi geliştirin, nefretten kaçının, arzularınızı azaltın. Fedakârlık ruhunu geliştirin. Mutluluk ancak fedakârlıkla kazanılır. Fedakârlık, sağlam bir karakterin işaretidir. Karakter yaşamın dörtte üçüdür. Öncelikle iyi bir karakter geliştirmelisiniz. Bilgelik, topluma karşılıksız hizmet edilmesiyle başarılır ve fedakârlıkla da en son nokta elde edilir. Fedakârlığı eylemlerinizin tamamlayıcı bir parçası haline getirin. Bir şeyi elde etmek için başka bir şeyin feda edilmesi gerektiğini anlayalım. Çok bağlı olduğumuz, kimseyle paylaşamadığımız eşyalarımız hatta hatta yakınlarımızın sevgisini bile kardeşlerimizle paylaşalım. Kalbimizi saflaştırırsak, iyi niyetli olursak eşyaya ve kişilere olan sağlıksız bağlılıklarımızda kendiliğinden azalacaktır.
                                                                     
İyi özellikler geliştirmede paranın insana hiçbir faydası olmaz. Yalnızca fedakarlık, asil bir karakterin gelişmesinde etkili olur. Düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir ahenk içinde olanlar asil olanlardır.
 
Birisi yiyecek istemek üzere kapınızı çalınca, ona büyük bir sevgi ile yiyecek vererek karnını doyurun. Bu dünyada mevcut olan her şeyde herkesin eşit hakkı vardır. Günümüzde insanlar fedakarlık ruhundan yoksundurlar. Fedakarlık hakkında söylevler vermekte uzmandırlar fakat söyledikleri şeyleri uygulamaya gelince ellerini ceplerine sokup bir kuruş bile vermeye yanaşmazlar. Söylediğiniz şeyleri eyleme dönüştürmezseniz vaaz vermenin ne faydası var ki? Başkalarına hizmet vermek için borç para almanıza gerek yoktur, sahip olduğunuz her şeyi hemcinsleriniz ile paylaşın. Gerçek paylaşma ve fedakarlık budur.
 
Sevgi, herkeste mevcut olan ebedi prensiptir. Sevgisi olmayan tek bir insan yoktur. Fakat insan, bu sevgisini bencilce amaçlar için kullanmaktadır. Bencillikten ve kişisel çıkarlardan sakınmalısınız ve büyük bir cesaretle ve inançla fedakarlık ruhunu geliştirmelisiniz. Nasıl cesur olabilirsiniz? Bu ancak Doğru Davranışı uyguladığınız takdirde mümkündür.
 
Kendine güven olan yerde, mutluluk olur. Mutluluk olan yerde, fedakarlık vardır. Ve fedakarlık yoluyla insan, gerçek insan olduğunu anlar. Bencillikten kurtulamadığınız müddetçe, hayatta değerli hiçbir şeyi başaramazsınız. Bencilliği bir tarafa bırakarak diğerkâmcılığı geliştirmelisiniz.
 
Gerçek mutluluk, fedakarlık ruhunda yatar. Fedakarlık ruhunu geliştirdiğiniz takdirde iç huzura kavuşacak, üzüntülerden, sıkıntılardan hatta hastalıklardan bile uzak kalacaksınız.
 
İnsanlar, aile hayatını, evi, araziyi ve başka çeşit serveti terk etmeyi fedakarlık saymaktadırlar.  Fakat bunların hiçbirisi de fedakarlık değildir! Bunları insan kolayca yapabilir. İstenilen şey, aşırı isteklerimizden, bencil düşüncelerimizden, kıskançlık, öfke, hırs, kibir gibi kötü huylarımızdan vazgeçmektir. İşte gerçek fedakarlık budur.
 
Eğer fedakar ruhlu iyi bir insan olursanız, bir kısım insan sizi takip edecektir. Eğer davranışlarınız iyi değilse, yüzünüze bakan bir insan dahi olmayacaktır. Etrafınızda sadece karaktersiz insanlar olacaktır. Bu da yaşantınızda size hep mutsuzluk getirir.
 
Sevgili çocuklar, sizler de fedakarlık yapmaya hazır olmalısınız. Fedakarlık demek her şeyi terketmek demek değildir. Toplum içinde kalarak iyi bir isim kazanmalısınız. Bugün, mevki size iyi bir isim verebilir ancak bu, yarın ortadan yok olabilir. Fakat iyi bir insan, insani değerleri uygulayan örnek kişi olursanız  elde edeceğiniz iyi bir isim sonsuza kadar var olacaktır.
 
Gerçek fedakarlık, bu insani değerlerin günlük hayatımızda devamlı olarak uygulanmasında yatar. Yaşamımız sırasıyla Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur ve Sevgi'yi takip eden devamlı bir yolculuk olmalıdır. Bu değerler kalbimizin içine işlemeli ve bedenimizin her hücresine akmalıdır.
 
Bu engin dünyada her nereye bakarsanız bakın, sevgiden daha kıymetli ve daha güçlü itici bir kuvvet bulamazsınız. Kökleşmiş bencillik ve kişisel çıkarlılık, insanın aklını çelmekte ve onu yanlış yollara sevketmektedir. Bencillikten kurtulduğunuz vakit, içinizde insanlık çiçek açacak ve gizli olan güçler ortaya çıkacaktır. Zeka gücünüz meydana çıkacaktır.
 
İnsan, kişisel çıkarların üstüne çıkarak fedakarlık ruhu içinde başkalarına yardım etmelidir. İşte ancak o zaman, o insana gerçek bir insan denebilir; sadece eğitim insanı insan yapmaz.
 
En başta, iyi nitelikleri elde edin. Hiç olmazsa etrafınızdaki bazı kimselere yardımcı olmalısınız. Gösterdiğiniz çabalar bir fedakarlık unsurunu yansıtmalıdır.PDF'LER


ÖZDEYİŞ
 
1.   Pano 1
2.   Pano 2
3.   Pano 3
 
 
SESSİZ  OTURUŞ
 
1.   Pano 1
 
 
ÖYKÜ
 
1.   Maymun Köprüsü
2.   Beraber Mutlu Olabiliriz.
 
 
ŞİİR
 
1.   Yurdum     
2.   Bize Bağlı   
3.   Dut Ağacı.  
 
 
ETKİNLİK
 

Etk. 1 : Doğru seçim yapılacak.
Etk. 2 : Fedakarlık da karakterin bir yanıdır. Asla vazgeçmeyeceğiniz ve  vazgeçebileceğiniz şeyler.
Etk. 3 : Fedakarlık ağacınızı bahara hazırlayın.
Etk. 4 : Fedakâr Kerem'in davranışlarını tamamlayın.
Etk. 5 : Acaba ben bu fedakarlıkları yapabilir miyim?
Etk. 6 : Atasözlerinin anlamından hareket ederek eşleştirmeleri yapın ve daha sonra değer ile ilişkilerini belirleyin.
Etk. 7 : Beş değerimizi Hece Bilmece de gizlidir.Bulun.
 
 
ŞARKI
 

Annem